Публикувано през декември 8, 2011 · в категория Строителство

Източник: в. Марица

 

Идеята да се обединят на едно място най-добрите специалисти в областта нагастроентерологиятаи хирургията, вече епочти реалност благо-дарение на д-р Джур-ков, д-р Кърпарова, ЕлиИванова и д-р Белев – собственици на новостроящата се многопро-филна болница за активно лечение (МБАЛ) и медикодентален център(МДЦ) ЕврохоспиталПловдив.

“Това е наисти-на модерна болницав покрайнините на гр.Пловдив, разположена на 13 дка собствена земя. Сградата е изградена върху площот 1300 кв. м с РЗП 5000 кв. м. Построен е вечепаркинг със 120 парко-места, а останалата часте голям парк с многозеленина. Ще кандидатстваме за най-бързопостроената сграда на годината, защото болницата ще бъде готова до Коледа, а началото е само преди шест месеца и половина”,

споделя с радост Мирослав Илиев, управител на строителна компания „МАИ-ГРУП” ЕООД – една от фирмите изпълнителки.
В МБАЛ ще се разкрият 4 отделения – вътрешни болести и гастроентерология с 55 легла, ОАРИЛ (отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение) – с 6 легла и хирургично отделение с 5 самостоятелни операционни зали и 70 легла.Към хирургичното отделение се предвиждат легла за оперативнолечение по ортопедия.Във вътрешното отделение ще се лекуват болни с кардиологични, ендокринологични,гастроентерологични,хепатологични, ревматологични и нефрологични заболявания.Болницата ще разполага със собственапато анатомия, стерилизационна и кухня.МДЦ включваклинична лаборатория, рентгеново отделениес КТ (компютърен томограф) от най-висок клас, мамограф, рентген. В консултативните кабинети ще се извършват прегледи похирургия, вътрешниболести, кардиология,гастроентерология и хепатология, ендокринология, неврология,психиатрия, урология,ортопедия, ревматология, хематология, нефрология. Към МДЦ сепредвижда и отделениепо физикална терапия.Еврохоспитал отговаря на европейските стандарти и се надява да сключи договор със Здравната каса. Ще има, разбира се, и частенприем. Оборудването, апаратурата, материалите – всичко е с европейски сертификати. Но не само това. Обслужването в многопрофилната болница е на европейско ниво, независимо от социалния статус на пациентите.

“Доволни сме отсъвместната работа с инвеститори и подизпълнители, и за пореден път доказахме, че силата ни е в обединението. А изграждането в близко бъдеще на рехабилитационен център и дом за възрастни хора ще оформи един социален комплекс, от който Пловдив отдавна има нужда”,

каза в заключение управителят на строителна компания „МАИ – ГРУП” ЕООД.