Публикувано през март 10, 2013 · в категория Спорт

Строителният предприемач Мирослав Илиев смело заяви готовността си да поеме финансирането на футболен клуб Спартак-Плевен. С открито писмо до медиите, бизнесменът изрази желанието си да поеме инициативата за бъдещото развитие на един от най-старите футболни клубове в България – Спартак-Плевен 1919.

Част от писмото на г-н Илиев до медиите:

Изразявам в открито писмо, отправено до българските медии и общественост сериозното си и непоколебимо желание и намерение да поема инициативата, отговорността и сериозната ангажираност с бъдещото развитие на един от най-отдавна съществуващите и просъществували до настоящия момент български спортни клубове – „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК – 1919”, гр.Плевен. Известно ми е незавидното състояние на спортния клуб към днешна дата. Формирани са публични задължения, които не са погасени към настоящия момент, но и размерът им не се съобщава, въпреки проявения от мен интерес.

Заявявам готовността си да плащам занапред формираните работни заплати, осигуровки и разходи на състезателите, треньорския щаб и администрацията на клуба, както и да инвестирам в материалната база и бъдещото развитие на клуба до постигане на завидно място в професионалната футболна лига на България. На проявения от мен интерес не е откликнала до настоящия момент нито една заинтересована държавна или общинска институция. Този факт провокира у мен желанието да се обърна към вас, като ви запозная с проблема и възможностите, които виждам за неговото решаване.