Публикувано през април 10, 2013 · в категория Спорт

Работна среща – Мирослав Илиев
Алексей Тверитен – ръководител на междунарордна програма за детско- юношеско Форум Олимпийска Дружба.