Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

База за зърносъхранение от метални конструкции, с. Трилистник

База за зърносъхранение с. Трилистник, област Пловдив

Инвеститор:  „Агро фарм Стоилов” ЕООД