Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Дом за възрастни хора, Пловдив. Инвестирор: МАИ-ГРУП

Изграждане на дом за възрастни хора в гр. Пловдив.

Инвеститор: МАИ-ГРУП ЕООД.