Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Цялостно проектиране и изграждане на жилищна сграда/кооперация, гр. Пловдив

Жилищна сграда на ул. Иларион Макариополски №35.

Разгъната застроена площ: 1920 м².

Инвеститор: МАИ-ГРУП ЕООД.