Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Изграждане на зърнобаза от метални конструкции

Зърнобазата се намира в село Нови Извор.

Инвеститор: Агроинтеграл ООД Пловдив