Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Изграждане на метално хале – склад

Изграждане на метално хале – склад в гр. Пловдив
Инвеститор – Изидор ЕООД