Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Изграждане на печатница за текстил от метални конструкции

Обект: Печатница за текстил.
Местонахождение: Пловдив, ж.к. Тракия
Възложител: Пирамиди ЕООД