Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Изграждане на свинеферма етап 1 и етап 2 по технология Big Dutchman

Изграждане на свинеферма етап 1 и етап 2 по технология Big Dutchman в с. Малък Чардак