Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Изграждане на складова база, Айпет ЕООД

Изграждане на складова база от метални конструкции.

Възложител: Айпет ЕООД