Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Изграждане на фабрика за производство на кухни

Цялосно изграждане на фабрика за производство на кухни, Пловдив от метални конструкции.

Инвеститор: „Диалог” ЕООД