Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Изграждане на фамилна къща, инвеститор: МАИ-ГРУП

Изграждане на жилищна сграда – фамилна къща.

Инвеститор: МАИ-ГРУП.