Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Инсталация за производство на биогаз

Инвеститор: Атаро Клима

Базата се намира в с. Цалапица

Ще се добива електро и топлоенергия от битови отпадъци – трева, листа, тор и т.н.