Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Логистичен център за храни от метална конструкция за Пролет ЕООД, Пловдив

Строеж на логистичен център за храни от метални конструкции.

Инвеститор: Пролет ЕООД.

гр. Пловдив