Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Изграждане на хале от метални конструкции в с. Бегово

Инвеститор : ЗП Ивелина Куковска
Обект: Метално хале покрито с ЛТ ламарина за селскостопанска техника
Местонахождение: с. Бегово