Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Метално хале от метални конструкции №1, Севина-LTD, Ямбол

Метално хале, изградено от метални конструкции за Севина-ЛТД.

гр. Ямбол.