Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Метално хале от метални конструкции №2, Севина-LTD, Ямбол

Изграждане на хале от метална конструкция за фирма СЕВИНА-ЛТД.

гр. Ямбол.