Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Удостоверение от Мюсюлманско настоятелство, Пловдив

Основният ремонт и реконструкцията на Джумая джамия в гр. Пловдив бяха реализирани от строителна фирма МАИ-ГРУП. В отговор на това, фирмата получи удостоверение от Мюсюлманското настоятелство за качественото реализиране на проекта и спазения срок на изпълнението му.