Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Изграждане на офис сграда СОТ Даикс, Пловдив

Цялостно проектиране и изграждане на офис сграда СОТ Даикс, Пловдив.

Инвеститор: Даикс ООД