Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Предприятие за месо и колбаси – Ново мес

Предприятието се намира в с. Ново село.
Инвеститор: Ново Мес