Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Препоръка от Атаро Клима ЕООД за МАИ-ГРУП

Строително-монтажните работи, шлайфани бетони и довършителни работи бяха извършени при стриктно спазване на договорените срокове и в съответствие  с европейските норми и технически изисквания.

-А. Рогачев / Атаро Клима ЕООД/