Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Препоръка от ОДБХ – гр. Хасково за МАИ-ГРУП ЕООД

Настоящата препоръка се издава на строителна фирма МАИ-ГРУП, като изразява благодарността на ОДБХ, гр. Хасково от качественото реновиране четири обекта, един от които фитосанитарен констрол за храни, предназначен за човешка консумация.