Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Препоръка от автосервиз Гарант – 03

Настоящата препоръка от автосервиз Гарант – 03 се издава в уверение на това, че строителна компания МАИ-ГРУП успешно е реализирала два строителни обекта – административна сграда и метално хале. Качеството отговаря на всички европейски и български стандарти.

Вижте: автосервиз Гарант – 03 от метални конструкции