Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Проектиране и строеж на фамилна къща, Пловдив

Строеж на жилищна сграда – фамилна къща в гр. Пловдив

Инвеститор: МАИ-ГРУП ЕООД.