Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Разширение на производствена база – гр. Садово

Възложител ХИК-91 Пацев и с-ие гр. Садово
Разширение на производствена база