Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Разширенеи на фабрика за багрене и апретура

Oбект: разширение на фабрика за багрене и апретура, гр. Пловдив
Възложител: Прото ЕООД