Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Резервоар и помпено стопанство за противопожарни нужди

Резервоар и помпено стопанство за противопожарни нужди към
„Предприятие за производство на електро-компоненти за ниско и средно напрежение – 1” и
„Предприятие за производство на електро-компоненти за ниско и средно напрежение – 2”

Инвеститор: ABB БЪЛГАРИЯ
Mестонахождение: с.Стряма