Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Ремонт и преустройство на стоманенобетоново хале

МАИ-ГРУП извърши ремонт и преуствойство на стоманенобетоново хале в гр. Ямбол.

Инвеститор: „СЕВИНА” ЛТД ЕООД