Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Референция от Кричимфрукт

Във връзка с изграждането на производствена база от метални конструкции, монтаж на термопанели, бетонови настилки, армировъчни работи, бояджийски работи и др. дейности, фирма Кричимфрукт изразява своята благодарност от отлично свършената работа.

Кричимфрук е предприятие за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци.

Кричимфрукт