Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Референция от МБАЛ Д-р Братан Шукеров, Смолян

Получихме референция от Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян по извървашне на проект за “Строителни работи за нуждите на МБАЛ Д-р Братан Шукеров”

  • Преустройство и рекомт на Родилен сектор
  • Преустройство и рекомт на Неврологично отделение
  • Преустройство и рекомт на отделение УНГ
  • Ремонт на кабинет “Мамограф” и “Графично-скопичен кабинет”