Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Сервиз за ремонт на електродвигатели от метални конструкции

Изграждане на сервиз за ремонт на електродвигатели от метални конструкции.
Местоположение: с. Трилистник
Възложител: ЕЛИН Инженеринг ЕООД Пловдив