Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Сертификат за управление по отношение на околната среда – Global Group

Строителна компания МАИ-ГРУП е удостоврена и сертифицирана за строителство на жилищни, обществени и промишлени сгради според изискванията на ISO 14001:2004