Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Сертификат за управление околната среда ISO 14001:2004

В края на месец април 2014 година строителна компания МАИ-ГРУП бе сертифицирана съгласно Международната организация по стандартизация (ISO) с издаване на сертификат по стандарт ISO 14001:2004 (Управление на околната среда). Сертификатът е с валидност три години и обхваща дейности, свързани със строителството на жилищни, обществени, промишлени сгради и изграждане на метални конструкции.