Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Изграждане на складова база от метални конструкции

Складова база от метални конструкции

Складова база от метални конструкции, гр. Пловдив.

Инвеститор: АБО ГРАНИТИ.

Або Гранити е инвеститор за изграждането на складова база от метални конструкции.