Изграждане на складова база от метални конструкци в София | МАИ-ГРУП
Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Складова база от метални конструкции
гр. София

Възложител “Слатина Къра” ЕАД
гр. София