Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Склад за съхранение на стопанска продукция и офис сграда

Възложител: Кападокия Фрукт Оод
Местонохождение: с.Лозен