Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Склад от метални конструкции

Изграждане на склад от метални конструкции.
Възложител – Ивайло Михайлов-08 ЕООД