Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Склад за пакетирани стоки от метални конструкции, гр. Стамболийски

Изграждане на склад за пакетирани стоки от метални конструкции.

Възложител: Феникс Дистрибуторс ООД

гр. Стамболийски