Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Строеж на промишлено хале

Промишлено хале.

Разгъната застроена площ: 500 м².