Вашият специализиран изпълнител на промишлени, обществени, жилищни сгради и метални конструкции.
Open
X

Цех за печат и цех за конфекция от метални конструкции

Възложител: Бългерия Политийн Индъстриис Еоод
Местонахождение: гр.Садово

Изграждане на цех за печат и цех за конфекция към фабрика за производство на полимирни изделия от метални конструкции.